Sinpeks

SINPEKS je privatno preduzeće, koje postoji od 1990. godine sa osnovnom delatnošću zastupanja, prodaje i servisiranja niza proizvoda (mašina, mašina i opreme) namenjenih za poljoprivredu, šumarstvo, građevinarstvo i opštu upotrebu.

Registracija