Makaze za orezivanje

Sečenje grana optimalno se vrši u zimskim mesecima kada biljke miruju i u proleće pre intenzivne vegetacije. Asortiman makaza se kreće od klasičnih makaza i sekača za profesionalnu upotrebu. Pravilna zimska rezidba je od posebnog značaja jer utiče na rast i kasniji oblik stabla, što omogućava optimalan i kvalitetan prinos. Najbolje vreme za rezidbu je januar i februar kada plod miruje. I bez ove agrotehničke mere plodovi će dati plodove, ali najverovatnije veći broj sitnijih plodova i plodova slabijeg kvaliteta, što značajno umanjuje ukupan efekat. Za kvalitetan uzgoj voćnjaka ova ručna aktivnost je nesporna, makaze za orezivanje su nezaobilazan alat za ovu upotrebu.